Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. Popis

Přijetí zásad ochrany osobních údajů najdimobil.com (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) je nezbytnou podmínkou pro používání služby najdimobil.com (dále jen „služba“).

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují shromažďování, zpracovávání a používání vašich osobních a neosobních údajů jakožto uživatele služby.najdimobil.com neprodává vaše osobní údaje třetím stranám a vždy vás požádá o souhlas před použitím vašich údajů k jakémukoli jinému účelu, než je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Společnost najdimobil.com zpracovává vaše osobní údaje v souladu s aktuální místní a evropskou legislativou a také jejími prováděcími předpisy.

Přijímá proto nezbytná technická a organizační opatření, aby se předešlo ztrátě, zneužití, pozměňování, neoprávněnému přístupu a krádeži poskytnutých osobních údajů. Vždy podle stavu technologie, povahy dat a rizik, kterým jsou vystaveni.

2. Shromažďované informace

Aby mohl uživatel službu používat, musí si v okamžiku žádosti o aktivaci služby vytvořit profil. Informace shromažďované službou se v závislosti na tom liší. Osobní a neosobní informace shromažďované službou se ke společnosti dostanou třemi způsoby: 1) automaticky shromažďované informace 2) informace, které uživatelé dobrovolně poskytnou, a 3) informace poskytnuté třetími stranami.

2.1. Automaticky shromažďované informace

Tyto informace budou zahrnovat následující:

 • Informace shromážděné prostřednictvím cookies nebo podobných mechanismů uložených ve vašem zařízení, vždy s vaším souhlasem. Více informací naleznete v našich zásadách používání cookies.
 • IP adresa, ze které je vytvořeno připojení, typ použitého zařízení a jeho vlastnosti, verze operačního systému, typ prohlížeče, jazyk, datum, země, čas požadavku, odkazující adresa URL nebo používaná mobilní síť (mimo jiné).
 • Údaje o používání služby a možné chyby zjištěné během jejího používání.
 • Údaje o vaší fyzické poloze pomocí různých technologií: signály GPS odesílané mobilním zařízením nebo informace o nejbližších přístupových bodech Wi-Fi nebo anténách mobilních telefonů. V každém případě jsou tato data vždy shromažďována v souladu s nastavením ochrany osobních údajů vašeho zařízení.
 • najdimobil.com navíc používá Google Analytics, analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. se sídlem ve Spojených státech na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043. K poskytování těchto služeb používají cookies, které shromažďují informace, včetně IP adresy uživatele, které budou přenášeny, zpracovávány a ukládány společností Google za podmínek stanovených na webových stránkách www.google.com. Včetně případného přenosu uvedených informací třetím stranám z důvodů zákonných požadavků nebo v případě, že uvedené třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google.

2.2 Informace, které uživatelé dobrovolně poskytnou

Tyto informace budou zahrnovat:

 • Informace vyžadované společností najdimobil.com při vytváření uživatelského profilu ve službě, přičemž v určitých polích je nutné uvést alespoň informace označené hvězdičkou: e-mail, telefon, jméno a příjmení a platební údaje.
 • Musíte také přidat číslo mobilního telefonu, který chcete lokalizovat. Souhlasíte, že jste toto číslo, které hodláte lokalizovat, získali zákonným způsobem a s předchozím souhlasem jeho vlastníka
 • Co se týče hesla, bude uživatel odpovědný za jeho ochranu. V tomto smyslu převezme veškeré škody, které mohou vzniknout v důsledku jeho nesprávného použití nebo jeho přenechání třetím stranám.
 • Informace ať už osobního charakteru, či nikoli, které mohou obsahovat zprávy zasílané prostřednictvím kontaktních nebo názorových kanálů zřízených ve službě, například vaše jméno, přezdívka nebo e-mail.

2.3. Informace poskytnuté třetími stranami

Tyto informace budou zahrnovat:

 • Informace, které poskytují platební systémy nebo zpracovatelé kreditních karet, například čas nákupu nebo jeho částka.
 • Informace, které poskytují kurýrní společnosti, jako je čas, místo a den doručení.

Třetí strana, která souhlasí s lokalizací, poskytne automatizované informace o svém zařízení, jak je uvedeno v oddíle 2.1, o svém telefonním čísle a své přesné a konkrétní poloze v okamžiku, ve kterém souhlasila s poskytnutím.

Lokalizace v žádném případě nepřekročí konkrétní okamžik, ve kterém bylo odsouhlasena.

Třetí strana, která nesouhlasí s lokalizací, poskytne najdimobil.com automatizované informace o svém zařízení, jak je uvedeno v části 2.1, o svém telefonním čísle a jméně, se kterým by bylo spojeno.

Práva pro přístup, opravu, zrušení a odmítnutí vašich osobních údajů můžete kdykoli uplatnit prostřednictvím e-mailu na adresu: najdimobil.cz@silverlines.info nebo na poštovní adrese: Ground Floor 71, Lower Baggot street, Dublin D02P593, Irsko.

V obou případech se musíte identifikovat svým jménem a příjmením a také kopií svého průkazu totožnosti.

V tomto odkazu najdete různé vzory pro uplatňování těchto práv.

3. Práva a účely

Informujeme vás, že vyplňování formulářů je dobrovolné. Pokud však nevyplníte požadovaná pole (označená hvězdičkou), nebude používání služby možné nebo bude omezené.

The personal data you provide us are incorporated and will be processed in files belonging to Victoire Retail Development, Inc., in order to be able to respond to your requests, provide the service requested and keep you informed of problems related to the activity of the company and its services.

Práva pro přístup, opravu, zrušení a odmítnutí vašich osobních údajů můžete kdykoli uplatnit prostřednictvím e-mailu na adresu: najdimobil.cz@silverlines.info nebo na poštovní adrese: Ground Floor 71, Lower Baggot street, Dublin D02P593, Irsko.

V obou případech se musíte identifikovat svým jménem a příjmením a také kopií svého průkazu totožnosti.

V tomto odkazu najdete různé vzory pro uplatňování těchto práv.

najdimobil.com se zavazuje respektovat důvěrnost údajů shromážděných v souboru, používat je v souladu s jeho účelem, plnit svou povinnost úschovy a přijmout veškerá nezbytná opatření v souladu s platnými předpisy, aby se zabránilo falšování, ztrátě, neoprávněnému nakládání či přístupu k údajům.

4. Věk

Pokud jde o používání služby, prohlašujete, že jste plnoletí a že máte nezbytnou způsobilost k právním úkonům, abyste byli vázáni touto smlouvou a používali stránky v souladu s jejími všeobecnými obchodními podmínkami, kterým plně rozumíte a uznáváte je.

Prohlašujete, že všechny informace, které poskytnete pro přístup ke službě před a během jejího používání, jsou pravdivé, úplné a přesné.

5. Využití údajů

najdimobil.com použije shromážděné údaje za těmito účely:

 • Správa, poskytování a aktualizace služby.
 • Provedení požadované lokalizace za předpokladu, že s tím příjemce souhlasí.
 • Zodpovězení otázek, které kladete.
 • Zpracování plateb, které provádíte
 • Zaslání našeho newsletteru nebo nabídky od našich obchodních partnerů e-mailem na základě vašeho souhlasu nebo příslušných předpisů.

Z odběru se můžete odhlásit přímo z přijatého e-mailu, ze svého uživatelského účtu nebo nás kontaktujte na adrese info@geoloc.mobi. Nebudete se však moci odhlásit z určitého typu naší korespondence, například zpráv týkajících se zabezpečení vašich dat nebo všeobecných obchodních podmínek služby.

 • Plánování a rozvoj obchodních činností služby, jako je reklama, přímo nebo prostřednictvím spolupracujících třetích stran.
 • Udržování bezpečnosti služby, vyšetřování nezákonné činnosti, dodržování našich všeobecných obchodních podmínek a pomoc bezpečnostním složkám a orgánům státu v rámci jejich případného vyšetřování.

Stejně tak najdimobil.com může používat osobní a neosobní informace uživatelů ve formě agregovaných a anonymních údajů, aby je mohl ukázat třetím stranám. Statistiky a demografické informace o uživatelích a jejich používání služby mohou být rovněž sdíleny s třetími stranami. Nic z toho nedovolí těmto třetím stranám, aby vás osobně identifikovaly.

6. Zrušení účtu

Svůj účet můžete zrušit prostřednictvím žádosti o jeho odstranění odeslané na najdimobil.cz@silverlines.info.

Pokud se rozhodnete svůj účet odstranit, všechna vaše data, včetně záložních kopií, budou vymazána, a to maximálně do 7 dnů.

7. Údaje sdílené s třetími stranami

Existují třetí strany, které spravují část služby.

najdimobil.com vyžaduje, aby kromě svých vlastních dodržovali také tyto zásady ochrany osobních údajů. najdimobil.com však nenese odpovědnost za dodržování těchto zásad.

Za určitých okolností může najdimobil.com sdílet, používat nebo uchovávat některé shromážděné osobní údaje se třetími stranami:

Za účelem poskytování služby:

Poskytovatelé služeb, kteří naším jménem plní funkce, jako je zpracovávání kreditních karet, proces lokalizace, webhosting, obchodní analytika, zákaznický servis nebo marketing. Tito poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a mít přístup k informacím, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí, ale nesmějí je sdílet ani používat k jinému účelu.

Za účelem spolupráce s příslušnými orgány:

Pokud se domníváme, že je to adekvátně nutné pro dodržení jakéhokoli zákona, právního procesu nebo oprávněného zájmu v jakékoli části světa. V každém případě poskytneme pouze přísně požadované informace.

Pokud se domníváme, že je tato akce adekvátní pro dodržení všeobecných obchodních podmínek najdimobil.com.

V případě potřeby pro odhalení podvodů nebo problémů souvisejících s bezpečností najdimobil.com, jeho poskytovatelů a uživatelů nebo pro jejich předcházení.

8. Bezpečnostní opatření

najdimobil.com přijímá veškerá technická a organizační opatření nezbytná k ochraně bezpečnosti a integrity shromážděných osobních i neosobních informací. Jak proti neoprávněnému přístupu, tak proti jejich náhodnému pozměnění, ztrátě nebo zničení.

Odesílání a zadávání dat, které provádíte prostřednictvím služby, je chráněno technikami elektronického zabezpečení v síti, jako je protokol SSL. Stejně tak informace dodávané a uchovávané v databázích najdimobil.com jsou rovněž chráněny bezpečnostními systémy, které zabraňují přístupu neoprávněným třetím stranám.

najdimobil.com vynakládá veškeré úsilí, aby měl k dispozici nejaktuálnější systémy pro účinnost těchto bezpečnostních mechanismů. najdimobil.com navíc uchovává osobní i neosobní informace tak dlouho, jak to předpisy dovolují a vyžadují. Informace, které nejsou potřeba, se pravidelně ničí.

Navzdory výše uvedenému najdimobil.com nemůže zaručit absolutní bezpečnost shromážděných informací, takže musíte spolupracovat a za všech okolností používat zdravý rozum při sdílení informací.

9. Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme v budoucnu aktualizovat.

O změnách vás budeme informovat zasláním oznámení na uvedenou e-mailovou adresu a/nebo umístěním oznámení na přední místo na našich webových stránkách.

10. Kontakt

Pokud máte dotazy k těmto zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás zde: E-mail: najdimobil.cz@silverlines.info